Sökmotor­optimering

Det är inte längre bara viktigt att finnas, utan även att synas på nätet.

SEO

Sökmotoroptimering handlar om hur man anpassar en webbsidas innehåll så den får mer synlighet och hamnar högt upp bland sökresultaten. Kort sagt handlar det om dina kunder hittar dig eller inte.

Sökmotoroptimering är inte en engångsinsats som många tror, utan något man kontinuerligt arbetar med. Utöver de standarder som följs under utvecklingen av er hemsida för att uppnå en bra, grundläggande sökmotoroptimering, ingår det i vår SEO-tjänst även en mer fullständig genomgång av texter, bilder och övrigt material. Detta för att din sida ska ha så hög potential som möjligt att hamna högt upp bland sökresultaten.

Sökmotor­optimering i tre steg


1. SEO-Analys

Först gör vi en grundläggande analys av er hemsida för att identifiera styrkor och svagheter som kan byggas vidare på respektive åtgärdas. Vid en analys tar vi även fram en skräddarsydd sökords- och konkurrentanalys, detta för att veta vilka sökord som är värda samt realistiska att satsa på givet konkurrensen i just er nisch.

Sökordsanalysen resulterar i ett antal sökord som är relaterade till marknaden i det geografiska området som ni vill synas för. Konkurrentanalysen ämnar å andra sidan att identifiera era konkurrenter som har samma sökord som er. Detta ger även en bra indikation på vilka åtgärder som krävs för att ranka bra för ett givet sökord.

2. Implementering av SEO

När analysen är gjord tar vi fram en lista på de åtgärder som behöver göras baserat på sökords- och konkurrentanalysen. Antingen kan ni implementera dessa själva eller så kan ni låta våra egna SEO-experter göra det åt er.

Implementationerna skiljer sig åt beroende på vad Googles algoritm premierar för rankingfaktorer för den givna sökfrasen samt vad utgångsläget är för just er sida. Detta kan innefatta allt från att skriva om befintligt innehåll till att införskaffa länkar till er sida. Oavsett vad implementationerna är så kan ni vara säkra på att vi är med er genom hela processen, endast ett samtal bort.

3. Rapportering

För att veta hur era sökord rankar på Google så skickar vi ut månatliga rapporter som visar individualiserad statistik för var och ett av era sökord. Här kan ni se vilken sida som rankar för vilket sökord, hur sökorden rankar jämfört med innan samt trafiken detta bringar till er hemsida.

Ovan process repeteras varje månad där vi ser över våra analyser och hur de förhåller sig till sökordens ranking-positioner vid tillfället. Om ni vill ändra sökorden eller komplettera med nya så kan detta göras samtidigt som vi konstant utvärderar nya potentiella åtgärder för din hemsida att klättra på Googles resultatsida.

Jenkler IT AB

Org.nr: 559082-6938
Lillvägen 14, 4tr
138 34 Älta
Copyright © 2022 Jenkler IT AB
Alla rättigheter förbehållna.