Honeypot-tekniken Om man inte vill mecka med Googles reCAPTCHA så kan man använda sig av honeypot-tekniken eller båda om man känner för det. Själv så kör jag bara reCAPTCHA Honeypot-tekniken är ett snabbt och effektivt sätt att förhindra bottar från att skicka skräppost in dina formulär. Spam-bottar älskar formfält och när de möter ett formfält fyller de ut detta, även om fältet är dolt från användargränssnittet. För att utnyttja detta kan du skapa ett formulärfält som ska lämnas tomt, men göm det från mänskliga användare. När formuläret skickas kan du kontrollera om det finns ett värde för fältet och blockera meddelandet. Lägg bara till ett extra input-fält i formuläret och dölj det med display:none. När du sedan ska hantera informationen i PHP så kollar du bara ifall det finns något värde i detta input-fält och kastar informationen ifall det finns ett värde.