Wordpress Jenkler theme • Jenkler namnkonvention

  Länk: wordpress-theme-jenkler

  Språk: Vi använder 2 tecken som visar vilket språk det är (*en, sv, gb). Dock så skrivs standardspråket aldrig ut i namnet. Om sidan är engelsk så struntar vi i en och är den svensk så strunta vi i sv.

  Globala

  global-<namn>-<språk>

  global-footer (html-fot) - uni, footer, inget språkstöd
  global-functions (blandade små funktioner) - php, run everywhere, inget språkstöd
  global-functions-navwalker (walker för menysystem) - php, run everywhere, inget språkstöd
  global-header (html-head) - uni, head, inget språkstöd
  global-map (mappning mellan template fil och template implementation) - php, run everywhere, inget språkstöd

  -- OLD WW --
  global-bottom (sidfot primärspråk)
  global-bottom-en (sidfot engelska)
  global-breadcrumb (länkstig primärspråk)
  global-breadcrumb-en (länkstig engelska)

  global-mail (hanterar formulär-POST-data)
  global-top (sidhuvud primärspråk)
  global-top-en (sidhuvud engelska)
  -- OLD WW --

  Meny

  menu-<språk>-<section>

  menu (huvudmeny)
  menu-<menu> (Där <menu> är menyns section)

  Sidor

  page-<språk>-<permalänk>

  Kod för att visa på alla sidor som skapas.

  page (/)
  page-en (/en/)
  page-om-oss (/om-oss/)
  page-en-about-us (/en/about-us/)

  Templates

  template-home (arkivsida för blogginlägg) - uni, shortcode, inget språkstöd
  template-index (standardmall för sidor) - uni, shortcode, inget språkstöd

  -- OLD WW --
  I dessa widgets så skriver man php-kod direkt och de finns som standard i tema filerna. Inget språkstöd. Genom att använda custom-mallar så kan man aktivera Gutenberg på ett ställe per sida.

  template-page-custom-01 (custom-mall 1 för sidor)
  template-page-custom-02 (custom-mall 2 för sidor)
  template-search (sökresultat för wordpress)
  template-single (standardmall för Inlägg)
  template-archive (kategori- och tag-sidor)
  template-archive-product (woocommerce sidor)
  template-single-product (woocommerce produktsida)
  -- OLD WW --

  Text

  När det gäller texter så använder vi anpassade fält med taggen [cf]<namn>[/cf]. Namnstandard för anpassade fält är text-<sektion>. Observera att detta med anpassade fält endast ska användas för sidor och inte tex i Widget Wrangler. • Webassets

  Webbspecifik kod lägger man upp med mediabiblioteket i Wordpress. Under utveckling så stänger vi av

  • Inställningar -> Media
   Organisera mina uppladdade filer i kataloger enligt månad och år

  Detta för att alla bilder, script och css skall hamna under i rooten på upload. När sedan kunden skall skriva inlägg så ska denna vara aktiv så att bilderna laddas upp i rätt struktur <år><månad>. Det går även bra att länka in kod från webben via kända CDN-källor om man vill det.

  Fonts

  <script defer src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.2.0/js/all.js" integrity="sha384-4oV5EgaV02iISL2ban6c/RmotsABqE4yZxZLcYMAdG7FAPsyHYAPpywE9PJo+Khy" crossorigin="anonymous"></script>
  
  • Google Fonts - Använd embed och custumize för att ställa in rätt kod på siten.
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato" rel="stylesheet">
  

  Bootstrap

  • Get Bootstrap - Eftersom jquery är inkluderat i Wordpress så länkar vi ej in det.
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7Zt27NXFoaoApmYm81iuXoPkFOJwJ8ERdknLPMO" crossorigin="anonymous">
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ZMP7rVo3mIykV+2+9J3UJ46jBk0WLaUAdn689aCwoqbBJiSnjAK/l8WvCWPIPm49" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-ChfqqxuZUCnJSK3+MXmPNIyE6ZbWh2IMqE241rYiqJxyMiZ6OW/JmZQ5stwEULTy" crossorigin="anonymous"></script>
  

  När det gäller bootstrap.css filen så använder vi node-sass för att generera den. Den filen läggs sedan in under temakatalogen/assets/css. Glöm inte att slå på Development Mode i Cloudflare under utveckling.

 • Kodningsstandard

  • Använd 2 space istället för tab
  • Sätt inte startbracket på ny rad
  • Använd samma namnstruktur som gruntprojektet har (camelCase i Nodejs, underscore_case i Wordpress)


 • Mallar

  Defaultmallar som kan vara bra att använda om det skulle försvinna från dev

  Mail back

  <?php
  function j_mail() {
   $message = strip_tags(trim($_POST["message"]));
   if(strstr($message, '://')) {
    sleep(2);
    wp_die('', 200);
    return;
   }
   $email = filter_var(trim($_POST["email"]), FILTER_SANITIZE_EMAIL);
   $name = strip_tags(trim($_POST["name"]));
   $phone = strip_tags($_POST['phone']);
  
   if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) || empty($message) || empty($name) || empty($phone)) {
    wp_die('', 400);
    return;
   }
  
   $body = "Name: $name<br>";
   $body .= "Number: $phone<br>";
   $body .= "Email: $email<br>";
   $body .= "Message: $message<br>";
  
   $to = '[email protected]';
   $subject = "Form: dev.jenkler.com - $email";
   $headers[] = "Content-Type: text/html; charset=UTF-8";
   $headers[] = "Reply-To: $name <$email>";
  
   if(wp_mail($to, $subject, $body, $headers)) wp_die('', 200);
   else wp_die('', 400);
  }
  add_action('admin_post_mail', 'j_mail');
  add_action('admin_post_nopriv_mail', 'j_mail');
  ?>
  

  Mail front

  <h2>Kontakta oss gärna genom att fylla i uppgifterna</h2>
  
  <form action="/wp-admin/admin-post.php" id="ajax-contact" method="post">
  <input type="hidden" name="action" value="mail">
  <div class="form-group">
  <label for="name">Namn</label>
  <input type="name" name="name" class="form-control" id="name" placeholder="Vad är ditt namn?" required="">
  </div>
  <div class="form-group">
  <label for="phone">Nummer</label>
  <input type="name" name="phone" class="form-control" id="phone" placeholder="Vilket telefonnummer kan vi nå dig på?" required="">
  </div>
  <div class="form-group">
  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" name="email" class="form-control" id="email" placeholder="Vad har du för e-postadress?" required="">
  </div>
  <div class="form-group">
  <label>Meddelande</label>
  <textarea class="form-control" name="message" placeholder="Beskriv kort vad behöver du hjälp med? Notera att meddelanden som innehåller länkar kommer automatiskt att raderas." rows="3" required=""></textarea>
  </div>
  <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Skicka">
  </form>
  <br>
  <h4>
  <div id="form-error" style="display: none;">
  Någonting gick fel, maila gärna manuellt till adressen i foten på sidan.
  </div>
  <div id="form-ok" style="display: none;">
  Tack för ditt meddelande! Jag återkommer så snart jag kan.
  </div>
  </h4>
  
  <script>
    var form = jQuery('#ajax-contact');
    var formMessages = jQuery('#form-messages');
  
    jQuery(form).submit(function(event)
    {
      event.preventDefault();
      var formData = jQuery(form).serialize();
      jQuery.ajax({
        type: 'POST',
        url: jQuery(form).attr('action'),
        data: formData
      }).done(function(response) {
        jQuery("#form-error").hide();      
        jQuery("#form-ok").show();
        jQuery(form).remove();      
      }).fail(function(data) {
        jQuery("#form-error").show();
        jQuery("#form-ok").hide();
      });
    });
  </script>
  

  global-functions

  function j_is_path($match = '') {
   global $j_path;
   if($match == '') return $j_path.'/';
   else return strtolower($match) == $j_path ? true : false;
  }
  
  function j_textfields($atts, $content) {
   global $j_page_id;
   return get_post_meta($j_page_id, $content, true);
  }
  $j_path = strtolower(trim(current(explode('?', $_SERVER['REQUEST_URI'], 2)), '/'));
  
  if(!is_admin()) {
   if(j_is_path() == '/') $j_page_id = get_option('page_on_front');
   else {
    $j_page_id = get_page_by_path(j_is_path());
    $j_page_id = isset($j_page_id->ID) ? $j_page_id->ID : 0;
   }
   add_shortcode('cf','j_textfields');
   wp_enqueue_script('jquery');
   //wp_enqueue_style('jenkler', get_template_directory_uri().'/assets/custom.css');
   wp_enqueue_style('dev', 'https://files.jenkler.com/_README/tmp/tmp/mastercoach.css?'.rand());
  }
  

  global-header

  <meta charset="<?php bloginfo('charset')?>" />
  <?php if(get_bloginfo('description') != '') { echo '<meta name="description" content="'.get_bloginfo('description').'">'; }?>
  <meta name="author" content="Jenkler IT AB">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title><?php wp_title()?></title>
  

  global-map

  if(!is_admin()) {
   function j_global_map_home() {
    get_header();
    echo do_shortcode('[wbcr_snippet id="2722"]');
    get_footer();
   }
   function j_global_map_index() {
    get_header();
    echo do_shortcode('[wbcr_snippet id="2718"]');
    get_footer();
   }
  }
  

Logga in för att posta
 

Jenkler IT AB org.nr: 559082-6938   073-731 76 64   [email protected]