Wordpress Jenkler theme • Jenkler namnkonvention

  Länk: wordpress-theme-jenkler

  Språk: Vi använder 2 tecken som visar vilket språk det är (*en, sv, gb). Dock så skrivs standardspråket aldrig ut i namnet. Om sidan är engelsk så struntar vi i en och är den svensk så strunta vi i sv.

  Sidor

  Denna meny är synlig för användare med minst editor rättighet (capability: edit_pages).

  För texter som ska kunna ändras av kunden (editor rättighet) används anpassade fält om det är kortare texter, annars Shortcode Text shortcodes (se nedan). Namnstandarden för anpassade fält är text-<sektion>

  [field]text-namn[/field]

  Shortcoden field som används för att visa anpassade fält, skrivs vanligtvis i en Shortcode Code eller Shortcode Text. Fungerar ej i Inlägg.

  Det finns även några några reserverade anpassade fält, se följande lista

  seo-description (meta description för sidan)
  seo-keywords (meta keyword för sidan)
  seo-title (title taggen för sidan)

  Sidor / Global

  Denna meny är synlig för användare med admin rättighet (capability: manage_options). Har stöd för PHP-kod.

  Symbolen # betyder att namnen är reserverat och att koden körs från backend-mallar.

  #404 (När en sida inte finns)
  #archive (kategori- och tag-sidor)
  #archive-product (woocommerce produktarkiv)
  #content-product (woocommerce produktarkiv en produkt)
  #content-single-product (woocommerce produktsida produktbeskrivning)
  #footer (html-fot) *
  #header (html-head) *
  #home (arkivsida för blogginlägg)
  #index (standardmall för sidor)
  #page-custom-01 (custom-mall 1 för sidor)
  #page-custom-02 (custom-mall 2 för sidor)
  #search (sökresultat för wordpress)
  #single (standardmall för ett Inlägg)
  #single-product (woocommerce produktsida)

  * Obligatorisk.

  Allt annat under global körs alltid. Det är bra att välja namn med omsorg. Använd !is_admin() för att inte köra vissa saker i wordpress admin. Följande namn används oftast.

  functions (blandade små funktioner)
  mail (hanterar formulär-POST-data)
  navwalker (walker för menysystem)
  woocommerce (woocommerce specifik kod)

  Om man ska använda shortcodes så måste man skriva php koden för att hämta data. Exempel:

  j_get('j-shortcode-code', 'permalänk');
  j_get('j-shortcode-code', 'permalänk', array('name' => 'joe'));
  j_get('j-shortcode-text', 'permalänk', array('name' => 'joe'));

  Sidor / Shortcode Code

  Denna meny är synlig för användare med admin rättighet (capability: manage_options). Har stöd för PHP-kod.

  Symbolen # betyder att shortcoden inte hör till en specifik sida utan är en kodsnutt som kan läggas in på ett eller flera ställen.

  #bottom (sidfot primärspråk)
  #bottom-en (sidfot engelska)
  #breadcrumb (länkstig primärspråk)
  #breadcrumb-en (länkstig engelska)
  #menu (huvudmeny primärspråk)
  #menu-<name> (Där <name> är ett beskrivande namn på menyn)
  #menu-en (huvudmeny engelska)
  #menu-en-<name> (Där <name> är ett beskrivande namn på menyn)
  #top (sidhuvud primärspråk)
  #top-en (sidhuvud engelska)

  Sidor

  Använd ordet page plus hela permalänken som den ser ut i frontend som namn. Se exempel nedan.

  page (/) (startsida primärspråk)
  page-en (/en/) (startsida engelska)
  page-om-oss (/om-oss/)
  page-en-about-us (/en/about-us/)
  page-en-om-oss-foretaget (/en/om-oss/foretaget/)
  page-en-om-oss-kontakt (/en/om-oss/kontakt/)

  Shortcoden läggs in genom att skriva följande:

  [code]permalänk[/code]
  [code name="joe"]permalänk[/code] (För att använda attribut. Skriv %name% för att visa attributet)

  Här fungerar shortcodes i shortcodes.

  Sidor / Shortcode Text

  Denna meny är synlig för användare med minst editor rättighet (capability: edit_pages).

  Används för längre texter som kunden ska kunna ändra själv.

  Shortcoden läggs in genom att skriva följande:

  [text]permalänk[/text]
  [text name="joe"]permalänk[/text] (För att använda attribut. Skriv %name% för att visa attributet)

  Här fungerar shortcodes i shortcodes. • Webassets

  Sajtspecifika assets såsom media, scripts och css lägger man upp med mediabiblioteket i Wordpress. Det går även bra att länka in kod från webben via kända CDN-källor om man vill det. Alla assets länkas in från global -> functions. Se functions-mallen för exempel.

  Under utveckling så stänger vi av:

  • Inställningar -> Media
   Organisera mina uppladdade filer i kataloger enligt månad och år

  Detta för att alla bilder, script och css skall hamna under i rooten på upload. När sedan kunden skall skriva inlägg så ska denna vara aktiv så att bilderna laddas upp i rätt struktur <år><månad>.

  Observera att även filer i mediebiblioteket får en permalänk som kan krocka med sidor. Därför är det bra att ändra permalänken till hela filnamnet och byta ut . mot -.

  Exempel på det som skall laddas upp i mediabibliotektet

  Målet är att ladda upp så mycket assets som behövs som möjligt för att minska laddningstider. Dock så är vissa mycket knepiga att ladda in och då kan man använda CDN istället. Tänk bara på att sidan blir segare då. Bootstrap hittar du på https://getbootstrap.com.

  • bootstrap.min.css (ladda bara upp denna ifall du inte kör bootstrap css i custom.css genererat med sass)
  • bootstrap.min.js
  • custom.css
  • custom.scss
  • popper.min.js

  När det gäller custom.css filen så kan man använda node-sass för att generera den. Den filen läggs sedan in under uploads/ via mediabiblioteket. I functions mallen ser man hur detta länkas in.

  Exempel på CDN källor

  Font Awesome

  För ikoner på siten. Använd SVG & JS. Vid användning av unicode-tecken, använd woff font-face filer.

  wp_enqueue_script('fontawesome', 'https://use.fontawesome.com/releases/v5.2.0/js/all.js');
  

  Google Fonts

  Använd embed och customize för att ställa in CDN länken när du utvecklar. Välj bara det som behövs och inget mer.

  wp_enqueue_style('font-lato', 'https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,300i,400,700&display=swap');
  

  När siten sedan ska tas live så är det bra att ladda upp alla filer till mediebiblioteket. Använd detta verktyg för att få ut css samt font-filer för fonten: https://google-webfonts-helper.herokuapp.com. Filer som skall laddas upp i detta fall blir 4 st woff filer och sedan lägger du in cssen som du modifierar att bara ha woff filer i custom.css. Om du inte använder Google fonts så kan du ladda upp filer själv. Använd endast woff filer då.

 • Kodningsstandard

  • Använd 2 space istället för tab
  • Sätt inte startbracket på ny rad
  • Använd samma namnstruktur som gruntprojektet har (camelCase i Nodejs, underscore_case i Wordpress)


 • Mallar

  Defaultmallar som kan vara bra att använda om det skulle försvinna från dev

  Global

  #404

  <?php
  get_header();
  echo j_get('j-shortcode-code', 'top');
  ?>
  <div>404</div>
  <?php
  echo j_get('j-shortcode-code', 'bottom');
  get_footer();
  ?>
  

  #archive

  <?php
  get_header();
  echo j_get('j-shortcode-code', 'top');
  ?>
  <div>Archive</div>
  <?php
  echo j_get('j-shortcode-code', 'bottom');
  get_footer();
  ?>
  

  #footer

  
  

  #header

  <?php
  $charset = get_option('blog_charset');
  if($charset == '') $charset = 'UTF-8';
  $title = trim(wp_title('', false));
  if($title == '') $title = get_option('blogname').' '.get_option('blogdescription');
  $seo_description = j_custom_field('', 'seo-description');
  $seo_keywords = j_custom_field('', 'seo-keywords');
  $seo_title = j_custom_field('', 'seo-title');
  $title = $seo_title ? $seo_title : $title;
  ?>
  <meta charset="<?php echo $charset?>"/>
  <meta content="Jenkler IT AB" name="author"/>
  <?php if($seo_description) echo '<meta content="'.$seo_description.'" name="description"/>'."\n"?>
  <?php if($seo_keywords) echo '<meta content="'.$seo_keywords.'" name="keywords"/>'."\n"?>
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" name="viewport"/>
  <title><?php echo $title?></title>
  

  #home

  <?php
  get_header();
  echo j_get('j-shortcode-code', 'top');
  ?>
  <div>Home</div>
  <?php
  echo j_get('j-shortcode-code', 'bottom');
  get_footer();
  ?>
  

  #index

  <?php
  remove_filter('the_content', 'wpautop');
  remove_filter('the_excerpt', 'wpautop');
  
  get_header();
  if(have_posts()) {
   while(have_posts()) {
    the_post();
    the_content();
   }
  }
  get_footer();
  ?>
  

  #search

  <?php
  get_header();
  echo j_get('j-shortcode-code', 'top');
  ?>
  <div>Search</div>
  <?php
  echo j_get('j-shortcode-code', 'bottom');
  get_footer();
  ?>
  

  #single

  <?php
  get_header();
  echo j_get('j-shortcode-code', 'top');
  ?>
  <div>Single</div>
  <?php
  echo j_get('j-shortcode-code', 'bottom');
  get_footer();
  ?>
  

  functions

  <?php
  function j_enqueue() {
   wp_enqueue_script('jquery');
   wp_enqueue_script('popper', '/wp-content/uploads/popper.js');
   wp_enqueue_script('bootstrap', '/wp-content/uploads/bootstrap.js');
   wp_enqueue_style('custom', '/wp-content/uploads/custom.css');
  }
  add_action('wp_enqueue_scripts', 'j_enqueue');
  ?>
  

  mail

  <?php
  function j_mail() {
   $message = strip_tags(trim($_POST["message"]));
   if(strstr($message, '://')) {
    wp_die('', 200);
    return;
   }
   $email = filter_var(trim($_POST["email"]), FILTER_SANITIZE_EMAIL);
   $name = strip_tags(trim($_POST["name"]));
   $phone = strip_tags($_POST['phone']);
  
   if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) || empty($message) || empty($name) || empty($phone)) {
    wp_die('', 400);
    return;
   }
  
   $body = "Name: $name<br>";
   $body .= "Number: $phone<br>";
   $body .= "Email: $email<br>";
   $body .= "Message: $message<br>";
  
   $to = '[email protected]';
   $subject = "Form: dev.jenkler.com - $email";
   $headers[] = "Content-Type: text/html; charset=UTF-8";
   $headers[] = "Reply-To: $name <$email>";
  
   if(wp_mail($to, $subject, $body, $headers)) wp_die('', 200);
   else wp_die('', 400);
  }
  add_action('admin_post_mail', 'j_mail');
  add_action('admin_post_nopriv_mail', 'j_mail');
  ?>
  

  sitemap

  <?php
  if(!is_admin()) {
   if(j_is_path() == 'sitemap.xml/') {
    header('Content-type: text/xml');
    $sitemap = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';
    $sitemap .= '<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">';
    $args = array(
     'post_status' => 'publish',
     'post_type' => array('page', 'post'),
     'posts_per_page' => -1
    );
    $items = get_posts($args);
    if(is_array($items)) foreach($items as $item) {
     $sitemap .= '<url>';
     $sitemap .= '<loc>'.get_permalink($item->ID).'</loc>';
     $sitemap .= '<lastmod>'.date('Y-m-d', strtotime($item->post_modified)).'</lastmod>';
     $sitemap .= '<changefreq>weekly</changefreq>';
     $sitemap .= '<priority>0.8</priority>';
     $sitemap .= '</url>';
    }
    echo $sitemap.'</urlset>';  
    exit(); 
   }
  }
  ?>
  

  woocommerce

  <?php
  function woocommerce() {
   add_theme_support('woocommerce');
  }
  add_action('after_setup_theme', 'woocommerce');
  ?>
  

  Shortcode Code

  Mail front-end kodexempel

  Glöm ej <input type="hidden" name="action" value="mail"> så att wordpress hooken funkar.

  <h2>Kontakta oss gärna genom att fylla i uppgifterna</h2>
  
  <form action="/wp-admin/admin-post.php" id="ajax-contact" method="post">
  <input type="hidden" name="action" value="mail">
  <div class="form-group">
  <label for="name">Namn</label>
  <input type="name" name="name" class="form-control" id="name" placeholder="Vad är ditt namn?" required="">
  </div>
  <div class="form-group">
  <label for="phone">Nummer</label>
  <input type="name" name="phone" class="form-control" id="phone" placeholder="Vilket telefonnummer kan vi nå dig på?" required="">
  </div>
  <div class="form-group">
  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" name="email" class="form-control" id="email" placeholder="Vad har du för e-postadress?" required="">
  </div>
  <div class="form-group">
  <label>Meddelande</label>
  <textarea class="form-control" name="message" placeholder="Beskriv kort vad behöver du hjälp med? Notera att meddelanden som innehåller länkar kommer automatiskt att raderas." rows="3" required=""></textarea>
  </div>
  <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Skicka">
  </form>
  <br>
  <h4>
  <div id="form-error" style="display: none;">
  Någonting gick fel, maila gärna manuellt till adressen i foten på sidan.
  </div>
  <div id="form-ok" style="display: none;">
  Tack för ditt meddelande! Jag återkommer så snart jag kan.
  </div>
  </h4>
  
  <script>
    var form = jQuery('#ajax-contact');
    var formMessages = jQuery('#form-messages');
  
    jQuery(form).submit(function(event)
    {
      event.preventDefault();
      var formData = jQuery(form).serialize();
      jQuery.ajax({
        type: 'POST',
        url: jQuery(form).attr('action'),
        data: formData
      }).done(function(response) {
        jQuery("#form-error").hide();      
        jQuery("#form-ok").show();
        jQuery(form).remove();      
      }).fail(function(data) {
        jQuery("#form-error").show();
        jQuery("#form-ok").hide();
      });
    });
  </script>
  


 • navwalker

  <?php
  // https://github.com/wp-bootstrap/wp-bootstrap-navwalker (2018-04-21)
  class j_navwalker extends Walker_Nav_Menu {
   public function start_lvl( &$output, $depth = 0, $args = array() ) {
    if ( isset( $args->item_spacing ) && 'discard' === $args->item_spacing ) {
     $t = '';
     $n = '';
    } else {
     $t = "\t";
     $n = "\n";
    }
    $indent = str_repeat( $t, $depth );
    $classes = array( 'dropdown-menu' );
    $class_names = join( ' ', apply_filters( 'nav_menu_submenu_css_class', $classes, $args, $depth ) );
    $class_names = $class_names ? ' class="' . esc_attr( $class_names ) . '"' : '';
    $labelledby = '';
    preg_match_all( '/(<a.*?id=\"|\')(.*?)\"|\'.*?>/im', $output, $matches );
    if ( end( $matches[2] ) ) {
     $labelledby = 'aria-labelledby="' . end( $matches[2] ) . '"';
    }
    $output .= "{$n}{$indent}<ul$class_names $labelledby role=\"menu\">{$n}";
   }
  
   public function start_el( &$output, $item, $depth = 0, $args = array(), $id = 0 ) {
    if ( isset( $args->item_spacing ) && 'discard' === $args->item_spacing ) {
     $t = '';
     $n = '';
    } else {
     $t = "\t";
     $n = "\n";
    }
    $indent = ( $depth ) ? str_repeat( $t, $depth ) : '';
  
    $classes = empty( $item->classes ) ? array() : (array) $item->classes;
  
    $linkmod_classes = array();
    $icon_classes  = array();
  
    $classes = self::seporate_linkmods_and_icons_from_classes( $classes, $linkmod_classes, $icon_classes, $depth );
  
    $icon_class_string = join( ' ', $icon_classes );
  
    $args = apply_filters( 'nav_menu_item_args', $args, $item, $depth );
  
    if ( isset( $args->has_children ) && $args->has_children ) {
     $classes[] = 'dropdown';
    }
    if ( in_array( 'current-menu-item', $classes, true ) || in_array( 'current-menu-parent', $classes, true ) ) {
     $classes[] = 'active';
    }
  
    $classes[] = 'menu-item-' . $item->ID;
    $classes[] = 'nav-item';
  
    $classes = apply_filters( 'nav_menu_css_class', array_filter( $classes ), $item, $args, $depth );
  
    $class_names = join( ' ', $classes );
    $class_names = $class_names ? ' class="' . esc_attr( $class_names ) . '"' : '';
  
    $id = apply_filters( 'nav_menu_item_id', 'menu-item-' . $item->ID, $item, $args, $depth );
    $id = $id ? ' id="' . esc_attr( $id ) . '"' : '';
  
    $output .= $indent . '<li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement"' . $id . $class_names . '>';
    
    $atts = array();
  
    if ( empty( $item->attr_title ) ) {
     $atts['title'] = ! empty( $item->title ) ? strip_tags( $item->title ) : '';
    } else {
     $atts['title'] = $item->attr_title;
    }
  
    $atts['target'] = ! empty( $item->target ) ? $item->target : '';
    $atts['rel']  = ! empty( $item->xfn ) ? $item->xfn : '';
    $atts['href'] = ! empty( $item->url ) ? $item->url : '#';
    if($depth > 0) {
     $atts['class'] = 'dropdown-item';
    } else {
     $atts['class'] = 'nav-link';
    }
    $atts = self::update_atts_for_linkmod_type( $atts, $linkmod_classes );
    $atts = apply_filters( 'nav_menu_link_attributes', $atts, $item, $args, $depth );
  
    $attributes = '';
    foreach ( $atts as $attr => $value ) {
     if ( ! empty( $value ) ) {
      $value    = ( 'href' === $attr ) ? esc_url( $value ) : esc_attr( $value );
      $attributes .= ' ' . $attr . '="' . $value . '"';
     }
    }
  
    $linkmod_type = self::get_linkmod_type( $linkmod_classes );
  
    $item_output = isset( $args->before ) ? $args->before : '';
    if ( '' !== $linkmod_type ) {
     $item_output .= self::linkmod_element_open( $linkmod_type, $attributes );
    } else {
     $item_output .= '<a' . $attributes . '>';
    }
  
    $icon_html = '';
    if ( ! empty( $icon_class_string ) ) {
     $icon_html = '<i class="' . esc_attr( $icon_class_string ) . '" aria-hidden="true"></i> ';
    }
  
    $title = apply_filters( 'the_title', $item->title, $item->ID );
    $title = apply_filters( 'nav_menu_item_title', $title, $item, $args, $depth );
  
    if ( in_array( 'sr-only', $linkmod_classes, true ) ) {
     $title     = self::wrap_for_screen_reader( $title );
     $keys_to_unset = array_keys( $linkmod_classes, 'sr-only' );
     foreach ( $keys_to_unset as $k ) {
      unset( $linkmod_classes[ $k ] );
     }
    }
  
    $item_output .= isset( $args->link_before ) ? $args->link_before . $icon_html . $title . $args->link_after : '';
    if ( '' !== $linkmod_type ) {
     $item_output .= self::linkmod_element_close( $linkmod_type, $attributes );
    } else {
     if(isset($args->has_children) && $args->has_children && 0 === $depth && $args->depth > 1) {
      $item_output .= '</a> <a href="#" aria-expanded="false" aria-haspopup="true" class="dropdown-toggle nav-link" data-toggle="dropdown"></a>';
     } else {
      $item_output .= '</a>';
     }
    }
  
    $item_output .= isset( $args->after ) ? $args->after : '';
    $output .= apply_filters( 'walker_nav_menu_start_el', $item_output, $item, $depth, $args );
   }
  
   public function display_element( $element, &$children_elements, $max_depth, $depth, $args, &$output ) {
    if ( ! $element ) {
     return; }
    $id_field = $this->db_fields['id'];
    if ( is_object( $args[0] ) ) {
     $args[0]->has_children = ! empty( $children_elements[ $element->$id_field ] ); }
    parent::display_element( $element, $children_elements, $max_depth, $depth, $args, $output );
   }
  
   private function seporate_linkmods_and_icons_from_classes( $classes, &$linkmod_classes, &$icon_classes, $depth ) {
    foreach ( $classes as $key => $class ) {
     if ( preg_match( '/^disabled|^sr-only/i', $class ) ) {
      $linkmod_classes[] = $class;
      unset( $classes[ $key ] );
     } elseif ( preg_match( '/^dropdown-header|^dropdown-divider|^dropdown-item-text/i', $class ) && $depth > 0 ) {
      $linkmod_classes[] = $class;
      unset( $classes[ $key ] );
     } elseif ( preg_match( '/^fa-(\S*)?|^fa(s|r|l|b)?(\s?)?$/i', $class ) ) {
      $icon_classes[] = $class;
      unset( $classes[ $key ] );
     } elseif ( preg_match( '/^glyphicon-(\S*)?|^glyphicon(\s?)$/i', $class ) ) {
      $icon_classes[] = $class;
      unset( $classes[ $key ] );
     }
    }
    return $classes;
   }
  
   private function get_linkmod_type( $linkmod_classes = array() ) {
    $linkmod_type = '';
    if ( ! empty( $linkmod_classes ) ) {
     foreach ( $linkmod_classes as $link_class ) {
      if ( ! empty( $link_class ) ) {
  
       if ( 'dropdown-header' === $link_class ) {
        $linkmod_type = 'dropdown-header';
       } elseif ( 'dropdown-divider' === $link_class ) {
        $linkmod_type = 'dropdown-divider';
       } elseif ( 'dropdown-item-text' === $link_class ) {
        $linkmod_type = 'dropdown-item-text';
       }
      }
     }
    }
    return $linkmod_type;
   }
  
   private function update_atts_for_linkmod_type( $atts = array(), $linkmod_classes = array() ) {
    if ( ! empty( $linkmod_classes ) ) {
     foreach ( $linkmod_classes as $link_class ) {
      if ( ! empty( $link_class ) ) {
       if ( 'sr-only' !== $link_class ) {
        $atts['class'] .= ' ' . esc_attr( $link_class );
       }
       if ( 'disabled' === $link_class ) {
        $atts['href'] = '#';
        unset( $atts['target'] );
       } elseif ( 'dropdown-header' === $link_class || 'dropdown-divider' === $link_class || 'dropdown-item-text' === $link_class ) {
        unset( $atts['href'] );
        unset( $atts['target'] );
       }
      }
     }
    }
    return $atts;
   }
  
   private function wrap_for_screen_reader( $text = '' ) {
    if ( $text ) {
     $text = '<span class="sr-only">' . $text . '</span>';
    }
    return $text;
   }
  
   private function linkmod_element_open( $linkmod_type, $attributes = '' ) {
    $output = '';
    if ( 'dropdown-item-text' === $linkmod_type ) {
     $output .= '<span class="dropdown-item-text"' . $attributes . '>';
    } elseif ( 'dropdown-header' === $linkmod_type ) {
     $output .= '<span class="dropdown-header h6"' . $attributes . '>';
    } elseif ( 'dropdown-divider' === $linkmod_type ) {
     $output .= '<div class="dropdown-divider"' . $attributes . '>';
    }
    return $output;
   }
  
   private function linkmod_element_close( $linkmod_type ) {
    $output = '';
    if ( 'dropdown-header' === $linkmod_type || 'dropdown-item-text' === $linkmod_type ) {
     $output .= '</span>';
    } elseif ( 'dropdown-divider' === $linkmod_type ) {
     $output .= '</div>';
    }
    return $output;
   }
  }
  ?>
  

Log in to reply
 

Jenkler IT AB org.nr: 559082-6938   073-731 76 64   [email protected]